Library and Information Science Miscellaneous

This weblog in the field of Library and Information Science contains news, comments and everything that its bloggers think could be useful for LIS professionals and students. It is maintianed by a number of students mainly Research students and Iranian. Our email is lismisblog at Yahoo dot com.

Friday, April 22, 2005

کتابخانه بریتانیا -4

درخواست کتاب در کتابخانه بریتانیا

مراجعین پس از آنکه در فهرست کتابخانه کتاب مورد نظر خود را یافتند، روی گزینه ای در کنار کتاب یا مجله ای که قصد درخواست دارند کلیک می کنند و فرمی را پر می کنند که در آن تاریخی مورد نظر خود برای دریافت و مطالعه کتاب، تالاری (و شماره صندلی) که مایلند در آن کتاب را مطالعه کنند را مشخص می کنند. این امکان وجود دارد که اقلامی را برای چند روز بعد سفارش داد (این کار را با تلفن یا ایمیل نیز می توان کرد). اگر ماده مورد نظر برای همان روز درخواست شود، معمولاً تحویل آن بین 1 تا 2 ساعت طول می کشد. بر روی میز هر خواننده یک چراغ قرمز کوچک قرار دارد که هنگامی که اقلام مورد درخواست وی از مخزن به میز امانت رسید و برای تحویل به وی آماده بود، توسط میز امانت روشن می شود به این معنی که خواننده می تواند برای دریافت آن اقلام به میز امانت مراجعه کند. این چراغ اگر توسط خواننده خاموش نشود پس از 90 دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. زمانی که خواننده فرم درخواست را روی کامپیوتر در تالار مطالعه تکمیل کرده و ارسال می کند. کتابداران داخل مخزن آن را دریافت می کنند و بر روی برگه ای به شکل زیر چاپ می کنند. این برگه دارای بارکدی است که فرایند تحویل کتاب را ساده می کند. در مواردی که ماده مورد درخواست به دلیلی مثلاً گم شدن در مخزن وجود نداشته و کتابخانه نتواند آنرا به خواننده بدهد بر روی این برگه توضیح لازم را می نویسد تا میز امانت به خواننده علت ناتوانی کتابخانه در ارائه ماده را به متقاضی اعلام کند. مراجعه کننده می تواند این برگه را نگه دارد. در عکس فوق می توانید توضیخ "missing" را ببینید.

Order slip0 Comments:

Post a Comment

<< Home